În calitate de Director General al Asociației Berarii României, activitatea Juliei Leferman se concentrează pe stabilirea unui dialog constant și constructiv cu autorițățile statului, în acord cu misiunea Asociației de a veghea la menținerea unui mediu de afaceri sănătos și responsabil în sectorul berii.